KVKK AYDINLATMA METNİ

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin güvenliği ve/veya korunması hususu Rasa Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Rasa Tekstil” ve/veya “Şirket”) olarak önceliklerimiz arasındadır. Bu bilinçle, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve yine KVK Kanunu’nun 10. Maddesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca 10 Mart 2018 tarihinde 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatma görevini yerine getirmek için; Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11 inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin bu bilgilendirmeyi sunarız.

 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu metnini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...